fbpx

AKCESORIA DO SIŁOWNIKA PREMIER

AKCESORIA DO SIŁOWNIKA PREMIER – rozwiązania nietypowe

W bramach skrzydłowych zamontowanych na szerokich słupkach, siłowniki z ramieniem łamanym są zazwyczaj idealnym rozwiązaniem w zakresie automatyzacji bramy. Beninca oferuje trzy modele: BEN, MBE i PREMIER do bram skrzydłowych o długości do 4 m.

Do modelu PREMIER opracowaliśmy akcesoria, które pozwalają rozwiązać problemy związane z ograniczoną lub brakiem przestrzeni bocznej oraz nachyleniem drogi.

Montaż na słupkach o małych gabarytach lub przy braku miejsca z boku.
W przypadkach, gdy przestrzeń boczna nie pozwala na montaż siłownika równolegle do światła wjazdu, zalecamy stosowanie płyty pomocniczej PR.PL umożliwiającej zamontowanie siłownika prostopadle do światła wjazdu, jak pokazano na rysunku A. W tym przypadku siłownik można umieścić nawet w miejscach o głębokości zaledwie 16 cm. Kolejny przypadek, w którym przydatna może być płyta do prostopadłego montażu siłownika PREMIER, dotyczy bram charakteryzujących się niewielkimi rozmiarami (do 10 cm szerokości) słupków, jak na rysunku B.

W instalacjach z ograniczoną przestrzenią boczną lub brakiem przestrzeni bocznej, ze względu na obecność przeszkody (ściana, ogrodzenie itp.) płytę PR.PL można łączyć z ramieniem przesuwnym PR.BS, które dzięki poziomemu przesuwowi rozwiązuje problem przestrzenny związany z klasycznym „ruchem łokcia” tradycyjnego ramienia.

Instalacja na podjazdach pod nachyleniem.
Na podjazdach pod nachyleniem montaż przegubowego ramienia jest możliwy dzięki dodatkowemu ramieniu przegubowemu PR.SN, które umożliwia prawidłowy ruch ramienia poprzez oscylację w zakresie kąta 13 °, która dostosowuje ruch do nachylonego obszaru, jak pokazano na rysunku.

 

PR.PL -płyta pomocnicza umożliwia zamontowanie siłownika prostopadle do światła wjazdu

PR.BS – ramię przesuwne  do zastosowania w miejscach, gdzie brakuje przestrzeni na standardowe ramię

PR.SN – ramię przegubowe do montażu w miejscach pod nachyleniem