fbpx

Dobór napędu do bramy

Pierwszym, najważniejszym elementem, gwarantującym poprawne i długotrwałe działanie urządzenia, jest jego dobór. Większość producentów określa przynależność danego napędu względem wagi bramy. Prawidłowy dobór urządzenia obarczony powinien być dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego bramy (szczególnie w przypadku bram używanych).

b3W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy brama, obsługiwana ręcznie, porusza się lekko bez zbędnych tarć, które mogą mieć duży wpływ na poprawność funkcjonowania automatyki. Główną
z przyczyn zbyt dużych tarć może być: utrata osiowości wózków jezdnych, uszkodzenie wózków jezdnych (w przypadku wózków łożyskowanych – uszkodzenie łożysk), przerdzewiały lub uszkodzony profil jezdny, utrata równoległości bramy na całej swojej długości w stosunku do podłoża, itp.

Kolejną, nie mniej ważną informacją, jest ilość użytkowników obsługujących daną bramę. Ilość użytkowników w dużym przybliżeniu pozwoli nam określić ilość cykli, jaką brama wykona w ciągu dnia. Przy dużej ilości cykli sugeruje się stosowanie urządzeń z silnikiem 24V, który z racji swojej konstrukcji i cech idealnie nadaje się do pracy intensywnej. W przypadku bram przesuwnych ważną rolę odgrywa również jej długość. Im brama dłuższa tym dłuższy czas jednego cyklu, a co za tym idzie, szybsze nagrzewanie się siłownika, co z kolei ma duży wpływ na jego żywotność. Dotyczy to głównie bram przemysłowych, do których, z racji długości, wagi i intensywności stosuje się urządzenia o dużej mocy na napięcie 400V.

Reasumując – aby napęd był optymalnie dobrany należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • stan techniczny bramy, wózków i profilu jezdnego,
 • wagę bramy
 • długość bramy (światło wjazdu)
 • ilość użytkowników (ilość cykli)

Z szerokiej gamy dostępnych na ryku urządzeń do bram przesuwnych przy ich doborze szczególną uwagę należy zwrócić na siłę siłownika podawaną w [N] w stosunku do wagi do jakiej jest on przeznaczony.

Najbardziej popularne przedziały wagowe to:

 • do 500 kg wagi bramy (np. siłownik BULL5M, 650N firmy BENINCA)
 • do 800 kg wagi bramy (np. siłownik BULL8OM, 940N firmy BENINCA)
 • do 2000 kg wagi bramy (np. siłownik BULL20T, 2000N firmy BENINCA)
 • do 4500 kg wagi bramy (np. siłownik BISON45OTI, 4600N firmy BENINCA)

Brama, a bezpieczeństwo użytkownika

Kolejnym ważnym elementem przy doborze automatyki do bram jest jej funkcjonalność i gwarancja bezpieczeństwa użytkowników. Praktycznie każdy siłownik posiada wbudowaną centralę. Centrala oprócz wbudowanego odbiornika radiowego posiada wiele ważnych i przydatnych funkcji, np: współużytkownik – w fazie otwierania na bramę nie działa żaden impuls – umożliwia to zwiększenie ilości użytkowników w danym czasie (funkcja często wykorzystywana w osiedlach mieszkaniowych); wstępny błysk lampy – 3 sekundy przed uruchomieniem bramy lampa ostrzegawcza miga informując osoby w otoczeniu bramy o jej ruchu; funkcja furtki – częściowe otwarcie bramy umożliwiające przejście pieszych nie powodujące pełnego otwarcia bramy. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownika, co powinno stanowić nadrzędny cel każdego producenta i instalatora, stosuje się wszelkiego rodzaju rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo.

Jednym z najbardziej popularnych zabezpieczeń jest linia fotokomórek umieszczona w świetle przejazdu stanowiąca niewidoczną linię świetlną, której przecięcie powoduje zatrzymanie i inwersje ruchu bramy. Siłowniki 24V, z racji swojej konstrukcji, wyposażone są w system amperometrycznego przeciążenia zabezpieczający przed zgnieceniem. W silnikach na 230V tego typu  zabezpieczenie rozwiązane jest za pomocą enkodera, który zlicza ilość obrotów silnika w przedziale jednego cyklu. Oparcie bramy o przeszkodę powoduje niespełnienie powyższego warunku (odpowiednia ilość obrotów w danym czasie) i jak w przypadku przeciążenia amperometrycznego – inwersję ruchu bramy.

W przypadku bram przemysłowych wymaga się stosowania krawędzi bezpieczeństwa umieszczonych na słupkach oraz na elemencie ruchomym bramy. W przypadku skrzydła bramy (element ruchomy) krawędź montuje się wzdłuż całej wysokości czoła bramy. Poprawnie zamontowana krawędź jest kolejnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo użytkownika.

Wszystkie siłowniki powinny posiadać zwolnienia w końcowych fazach ruchu tak, aby brama, niezależnie od swojej wagi, płynnie wyhamowywała i zatrzymywała się.

Konserwacja i żywotność napędu

Siłowniki do bramy przesuwnej przystosowane są do pracy na otwartej przestrzeni. Posiadają współczynnik ochrony IP44, jak na przykład wszystkie siłowniki BULL fi rmy BENINCA. Jednak, niezależnie od poziomu współczynnika IP, producenci zalecają wykonywanie cyklicznych przeglądów, w celu wydłużenia okresu poprawnego funkcjonowania urządzenia.

Podczas konserwacji, szczególnie w okresie zimowym, należy zwrócić uwagę na stan listwy zębatej, na której może gromadzić się śnieg powodujący często zatrzymanie bramy w nieodpowiednim miejscu. W celu uniknięcia tego problemu i niedogodności związanych z odśnieżaniem listwy przez użytkownika, firma BENINCA wprowadziła do wszystkich swoich siłowników magnetyczne wyłączniki krańcowe, dla których gromadzący się na listwie zębatej śnieg nie stanowi problemu w poprawnym wyłączeniu biegu bramy. Śnieg dla bramy to problem związany nie tylko z listwą zębatą, ale również ze światłem przejazdu i tyłem bramy (miejscem, gdzie ogon bramy się chowa). Zalegający w tych miejscach śnieg może spowodować niepoprawne funkcjonowanie bramy, co spowoduje zatrzymanie się bramy w nieodpowiednim miejscu. Taka niedomknięta brama otwiera drogę wejścia na posesję osobom nieupoważnionym (złodziej, nie lubiany sąsiad, itp… :) ).
Każdy użytkownik, dbając o swoją bramę, powinien zwrócić uwagę na fotokomórki. W okresie zimy zalegający na nich śnieg nie pozwoli bramie się zamknąć. W okresie nasilonych deszczy – błoto zalegające na obudowie fotokomórek może zakłócić poprawne jej funkcjonowanie.

Producent mimo sugestii dotyczących poprawnego użytkowania i konserwacji powinien tworzyć produkt wykonując go z dobrych i trwałych materiałów. W dzisiejszych czasach, w dobie walki cenowej, większość producentów zaniechała wykorzystywanie dobrej jakości materiałów do produkcji swoich urządzeń. Liczący się ze swoimi dystrybutorami, dbający o wizerunek swojej marki producent nie ulegnie pokusie stworzenia kiepskiej jakości produktu. Wyznacznikiem wysokiej jakości siłowników do bram przesuwnych jest stosowanie w nich materiałów najwyższej jakości. Przekładnia siłownika wykonana z brązu i stali w całości zanurzona w kąpieli olejowej stanowi najwyższy stopień jakości gwarantujący długą żywotność urządzenia (np. tego typu rozwiązanie znajduje się w siłownikach BULL8OM fi rmy BENINCA).

Montaż

Poprawnie wykonany montaż, przez odpowiednio przeszkolonych montażystów, to kolejny punkt na drodze do wydłużenia okresu poprawnego i długofalowego funkcjonowania urządzenia. Idąc krok dalej, większość liczących się na rynku producentów informuje swoich potencjalnych klientów o skutkach montażu przez osoby nie posiadające certyfikatu Autoryzowanego Montażysty. Certyfikat taki przydzielany jest osobom, które odbyły cykl szkoleń zorganizowanych przez producenta. Poprawny montaż to nie tylko satysfakcja użytkownika, ale dobry wizerunek marki. Każdy potencjalny użytkownik bramy automatycznej, decydując się na montaż napędu przez certyfikowanego montażystę, powinien mieć zapewnione:

 • fachową i w pełni merytoryczną poradę oraz dobór automatu,
 • poprawny, zgodny z zaleceniami producenta montaż urządzenia,
 • informację na temat skutków niepoprawnego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania napędu,
 • rzetelną, kompetentną opiekę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną.

Andrzej Pawluk
www.beninca.pl