KASK_12

Konwerter do podłączenia krawędzi optycznej
do central z wejściem przekaźnikowym.