PNO / PNC

  • Przyciski sterujące PNO
  • Przyciski sterujące PNC

PRZYCISKI STERUJĄCE

PNO – Przyciski montowane na powierzchni, funkcje Otwórz/Zamknij.
Można montować na kolumienkach COL .10N.

PNC – Przyciski montowane na powierzchni, funkcje „krok-po-kroku” / Stop
Można montować na kolumienkach COL .10N.