SC.OSE

  • SC.OSE

Odbiornik radiowy zasilany napięciem 12/24v
z funkcją auto-testu i 2 wyjść do podłączenia
centrali sterującej (do każdego kanału
wyjściowego można przypisać maksymalnie
4 urządzenia). Zgodne z normą EN12978.