SC.F15 / SC.F20 / SC.F25

  • SC.F15

Krawędź zabezpieczająca mechaniczna 1,5 m
Krawędź zabezpieczająca mechaniczna 2 m
Krawędź zabezpieczająca mechaniczna 2,5 m